top of page

PERSON-

VERN

Dette nettstedet bruker markedsføring og sporingsteknologi. Informasjonskapslene er nødvendig for å kjøre dette nettstedet. VIRKSOMHETEN PIHL TERAPI: -- Er ansvarlig for lagring og behandling av personvernopplysninger i virksomheten. - Er ansvarlig for å følge opp og gi gestaltterapeutisk samtale i henholdt til avtale med klienten. Klienten avgjør selv når hen ønsker å avslutte samtalen/veiledningen. - Gestaltterapeuter behandler ikke klienten, men møter og utforsker klientens tanker, følelser og reaksjonsmønstre på gestaltterapeutisk grunnlag. Pihl Terapi har dermed ikke behandlingsansvar på den måten som det offentlige helsevesenet har. Ved å starte terapeutisk samtale/veiledning, samtykker klienten på dette grunnlag. - Som Gestaltterapeut i Pihl Terapi er foretaket ansvarlig for å følge de etiske retningslinjene i henhold til Norsk Gestaltterapeut forening (MNGF) og Norsk forening for Psykoterapi (NPF). Disse foreningene er en del av European Association of Gestaltteraphy (AEGT) og European Association of Psycoterahpy (EAP). Dette innebærer krav til faglig forsvarlighet, veiledning, taushetsplikt og personvern. - Er ansvarlig for oppfølging av leverandører i den perioden kundeforholdet varer. EKSEMPLER PÅ SAKSAKTIVITETER ER: - Registering av og kommunikasjon med klienter. - Føring av journal i forbindelse med konsultasjoner. Jeg bruker kryptert journal. - Fakturering - Regnskap PERSONOPPLYSNINGER SOM SAKSBEHANDLES OG LAGRES ER: - Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato. - Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer. - Pihl Terapi er et privat foretak (ENK). Personopplysninger og journalnotater blir dermed ikke registrert i det offentlige helsesystemet. ALLE BEHNANDLINGSAKTIVITTER HAR ET LOVELIG GRUNNLAG, EKS: - Å overholde avtalen med klienter. - Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, som lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessig forhold. - Å ivareta virksomhetens berettigede interesser - forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas - det kan være å forsvare et rettskrav. ENKELTPERSONER KAN TIL ENHVER TID: - Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal- og andre personopplysninger. - Be om endring eller sletting av sine personopplysninger. - Avslutte avtaleforholdet. LAGRINGSTID FOR PERSONOPPLYSNINGER: Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessig formål, og andre rettslig forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personvernopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens interesser, som for eksempel å møte et rettskrav. INFORMASJONSSIKKERHET: Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten, og det sørges for enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER: Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte. VIRKSOMHETEN BRUKER FØLGENDE DATABEHANDLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE: - Leie av lokalet ved Olsrød Park og Gestalt Psykoterapeut Therese Jung - Syse.no leverer domene - Wix.com leverer nettside - DNB leverer banktjenester - Zettle og Vipps Bedrift leverer betalingstjeneste - Fiken.no leverer fakturerings- og regnskapstjeneste - Plussmobil leverer tele- og nettjeneste KLAGERETT: Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet. Ta gjerne kontakt: Gestalt Psykoterapeut MNGF Ingrid Cortner Pihl pihlterapi@outlook.com www.pihlterapi.no Telefon: 4792249907 Org.nr: 917 609 888

bottom of page