top of page

PERSONVERN

Dette nettstedet bruker markedsføring og sporingsteknologi. Informasjonskapslene er nødvendig for å kjøre dette nettstedet. 

Virksomheten Pihl Terapi er: 
- Ansvarlig for lagring og behandling av personvernopplysninger i virksomheten. 
- Behandlingsansvarlig for klienter, og kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:  
- Registering av nye klienter.
- Føring av journal i forbindelse med konsultasjoner. 
- Fakturering. 

​Personopplysninger som behandles og lagres er: 
- Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.
- Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel: 
- Å overholde avtalen med klienter.
- Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, som lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessig forhold. 
- Å ivareta virksomhetens berettigede interesser - forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas - det kan være å forsvare et     rettskrav. 

Enkeltpersoner kan til enhver tid: 
- Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal- og andre personopplysninger.
- Be om endring eller sletting av sine personopplysninger. 
- Avslutte avtaleforholdet. 

Lagringstid for personopplysninger
Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet  slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessig formål, og andre rettslig forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personvernopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens interesser, som for eksempel å møte et rettskrav. 

Informasjonssikkerhet
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten, og det sørges for enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. 

Overføring av personopplysninger
​Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

​Virksomheten bruker følgende databehandlere og samarbeidspartnere:

- Gestalt Psykoterapeut Therese Jung 

- Jeg er partner i Vestfold Psykoterapi
- Syse.no leverer domene

- Wix.com leverer nettside

- DNB leverer banktjenester

- Zettle og Vipps Bedrift leverer betalingstjeneste

- Fiken.no leverer fakturerings- og regnskapstjeneste
- Fjordkraft leverer tele- og mailtjeneste

​Klagerett
Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.
 
Ta gjerne kontakt på
Epost: pihlterapi@outlook.com
Telefon: 4792249907

bottom of page