top of page

Min
Terapeutiske

Tilnærming

2023-7 Vektor Apostrof_edited_edited_edi

Mitt engasjement er å møte deg med en åpen holdning, som en likeverdig part. Sammen kan vi sortere og gi plass til dine tanker, følelser og reaksjonsmønstre slik at du kan oppdage nye sider ved deg selv. Jeg ser meg selv som en rolig, lyttende og utforskende terapeut. Som gestaltterapeut har jeg et relasjonelt fokus med en helhetlig tilnærming. Med det er jeg spesielt opptatt av å vektlegge den gjensidige påvirkningen av tanker og følelser som skjer i ethvert menneske, og videre den gjensidig relasjonelle påvirkningen som skjer mellom oss mennesker. Å kjenne på egne tanker og følelser er en prosess. Livserfaring på godt og vondt, terapiutdannelse, terapeuterfaring og sammen med det å være menneske ikke minst mamma gir meg det jeg trenger i terapirommet for å støtte deg i din egen prosess.

Med meg har jeg en bakgrunn som adoptivbarn, og som ung voksen fikk jeg personlig erfaring med spiseforstyrrelser, med påfølgende ettervirkninger i lang tid. Dette har gitt meg en virkelig kjennskap til hva sykdom kan gjøre med kroppen og livet, og hvordan det har påvirket meg og mine relasjoner på en krevende og lærerik måte. I min egen prosess møtte jeg en helt unik terapeut - En varm og vennlig gestaltterapeut, og det var slik jeg fikk kjennskap til gestaltterapi og dets unike måte å komme nært innpå og se hele mennesket. Min inspirasjon er å følge et menneske i sin egen prosess der skallet avsløres lag for lag, for å komme inn til kjernen av noe som kjennes helt ekte. Det som rører meg dypt er når min klient plutselig oppnår ny innsikt. En viktig innsikt å ha med meg videre - Er at jeg ikke er ferdig utlært verken som menneske eller terapeut. Enhver situasjon gir meg ny mulighet til å ta innover ny læring og erfaring. Så er livet så fantastisk innrettet at det viser meg hva.

Min

Bakgrunn

2023-7 Vektor Apostrof_edited_edited_edi
2023-7 Vektor Apostrof_edited_edited_edi

Utdanning
og

Erfaring

Mitt navn er Ingrid Cortner Pihl og jeg er Gestalt Psykoterapeut og sykepleier. Jeg praktiserer nå i lokalene til Level Balance ved Olsrød Park i Tønsberg. Jeg ble utdannet fra Gestaltinstitutt høyskole (NGI) i 2018. NGI er en NOKUT-godkjent høyskole, som står for nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Utdannelsen innebærer høyt krav til egenterapi og praktisering som studentterapeut. Jeg er registrert medlem av Norsk Gestaltterapeut forening (MNGF), Norsk forening for Psykoterapi (NPF) og European Association of Gestaltteraphy (AEG). Dette følger høye krav til å overholde etiske retningslinjer, taushetsplikt, veiledning og faglig oppdatering. Om personvern finner du i bunnen av denne siden. Jeg har tidligere erfaring som nestleder i Norsk Gestaltterapeut forening Vestfold og Telemark (NGF Vestfold og Telemark). Jeg er opprinnelig sykepleier, ferdig utdannet i 2000 ved Høyskolen i Vestfold, som nå er en del av Universitet i Sørøstnorge (USN). Jeg er medlem av Norsk Sykepleieforbund (NSF). Som sykepleier har jeg lang erfaring i å møte mennesker med akutt og kronisk sykdom. For tiden arbeider jeg også som sykepleier og koordinator ved Ung demens på Re Helsehus.

bottom of page