top of page

Min
Terapeutiske

Tilnærming

2023-7 Vektor Apostrof

Det som er viktig for meg er å møte deg med en åpen holdning som en likeverdig part, med fokus på støtte til selvstøtte. Som gestaltterapeut har jeg et relasjonelt fokus med en helhetlig tilnærming. Med aktiv utforskende deltakelse er jeg spesielt opptatt av å gi tid, oppmerksomhet til og tydeliggjøre kontakten du har med deg selv med dine tanker, følelser og behov. Sammen ser vi på hvordan denne kontakten gjensidig påvirker deg til bestemte reaksjonsmønstre og handlinger som dukker opp i terapisituasjonen her og nå. Dette kan gi deg ny erkjennelse og innsikt om deg selv. En stor inspirasjon for meg vil være å følge deg i din egen prosess der skallet avsløres lag for lag, der du gradvis oppnår ny innsikt og kommer inn til kjernen av noe som kjennes helt ekte.

I min historie har jeg en bakgrunn som adoptivbarn, og som ung voksen fikk jeg personlig erfaring med spiseforstyrrelser, med påfølgende ettervirkninger i lang tid. Å legge press på meg selv ble min vei, inntil jeg fant gestaltterapi og en ny måte å se meg selv og livet på. Med min bakgrunn har jeg virkelig fått kjennskap til alt det vonde sykdom har gjort med kroppen og livet mitt, og hvordan det har påvirket meg og mine relasjoner på en krevende og nå lærerik måte. I min egen prosess møtte jeg en helt unik terapeut - En varm og vennlig gestaltterapeut, og det var slik jeg fikk kjennskap og ble nysgjerrig på gestaltterapi og dets unike måte å komme nært innpå og se hele mennesket. Å kjenne på egne tanker, følelser og sårbarhet - og endelig gi det aksept har gitt meg livet - slik det er idag. Ikke perfekt, men som en opplevelse av å være mer hel. Min historie, terapiutdannelse, terapeuterfaring og sammen med det å være meg, og ikke minst mamma – er nå mitt anker i terapirommet for å støtte andre i sin egen prosess. For det det handler om - Er å gi videre. En ting jeg har lært - Er at jeg ikke på noen som helst måte er ferdig utlært verken som menneske eller terapeut. Enhver situasjon gir meg ny mulighet til å ta innover ny læring og erfaring. Så er livet så fantastisk innrettet at det viser meg hva.

Min

Bakgrunn

2023-7 Vektor Apostrof
2023-7 Vektor Apostrof

Utdanning
og

Erfaring

Mitt navn er Ingrid Cortner Pihl og jeg er Gestalt Psykoterapeut og sykepleier. Jeg praktiserer nå i lokalene til Level Balance ved Olsrød Park i Tønsberg. Jeg ble utdannet fra Gestaltinstitutt høyskole (NGI) i 2018. NGI er en NOKUT-godkjent høyskole, NOKUT er et nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Utdannelsen innebærer praktisering som studentterapeut og høye krav til egenterapi og veiledning. Min studentpraksis foregikk blant annet ved Bastøy Fengsel. Jeg er registrert medlem av Norsk Gestaltterapeut forening (MNGF) og Norsk forening for Psykoterapi (NFP). Disse foreningene er en del av European Association of Gestaltteraphy (AEGT) og European Association of Psycoterahpy (EAP). Jeg følger med dette deres etiske retningslinjer i forhold til faglig forsvarlighet, veiledning, taushetsplikt og personvern. Jeg har tidligere erfaring som nestleder i Norsk Gestaltterapeut forening Vestfold og Telemark (NGF Vestfold og Telemark). Jeg er opprinnelig sykepleier, ferdig utdannet i 2000 ved Høyskolen i Vestfold. Jeg er medlem av Norsk Sykepleieforbund (NSF). Som sykepleier har jeg lang erfaring i å møte mennesker med akutt og kronisk sykdom. For tiden arbeider jeg også som sykepleier og koordinator ved Ung demens ved Re Helsehus.

bottom of page