top of page

OM MEG

​​Jeg ser meg selv som en rolig, lyttende og utforskende person og terapeut. Jeg søker å gi deg oppmerksomhet på en slik måte at du opplever deg ivaretatt. Jeg har en iboende tro på kraften i ethvert menneske, på den måten den viser seg. ​

ingrid_2-removebg-preview-removebg-preview.png

"Det som gir mening for meg og rører meg dypt, er når min klient plutselig oppdager noe nytt. Engasjementet mitt er å følge et annet menneske i sin egen prosess der skallet avsløres lag for lag, for å komme inn til kjernen av noe som kjennes helt ekte." 

Selv har jeg en bakgrunn som adoptivbarn, og som ung voksen fikk jeg personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Dette har gitt meg en virkelig kjennskap til hva sykdom kan gjøre med kroppen og livet, og hvordan det har påvirket ulike relasjoner. I min egen prosess møtte jeg en helt unik terapeut -  Hun var en gestaltterapeut, og det var slik jeg fikk kjennskap til gestaltterapi og dets unike måte å komme nært innpå og se hele mennesket.  

MIN BAKGRUNN


Mitt navn er Ingrid Cortner Pihl og jeg er Gestalt Psykoterapeut og sykepleier. Jeg praktiserer nå ved Vestfold Psykoterapi som holder til ved Olsrød Park i Tønsberg. Som terapeut har jeg erfaring med klienter fra min egen praksis og innsatte fra Bastøy Fengsel. 

Jeg er utdannet fra Gestaltinstitutt høyskole (NGI), i 2018. NGI er en NOKUT-godkjent høyskole, som står for nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. 
Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut forening (MNGF), og det innebærer at jeg står i registret for Alternativ behandling. Dette følger krav til faglig oppdatering og veiledning.
Jeg er nestleder i Norsk Gestaltterapeut forening Vestfold og Telemark (NGF Vestfold og Telemark).

Min samarbeidspartner er Gestalt Psykoterapeut Therese Jung i Vestfold Psykoterapi. Hun er grunnleggeren av prosjektet #fåhjelpnå, som var et gratis-tilbud til unge som hadde det krevende under pandemien. 
Jeg er også en terapeut i Gomentor, som er en plattform for mange ulike terapeuter i Norden. Jeg anvender deres videoløsning ved digitale samtaler.

Jeg er opprinnelig sykepleier, ferdig utdannet i 2000 ved Høyskolen i Vestfold, som nå er en del av Universitet i Sørøstnorge (USN). Jeg er medlem av Norsk Sykepleieforbund (NSF). Som sykepleier arbeider jeg i demensomsorgen i Horten kommune. 

bottom of page