top of page

MINE TJENESTER

              

Samtale

Veiledning

Parterapi

--

Fysisk oppmøte

Online samtale

Walk and Talk

TERAPEUTISK SAMTALE

Gjennom samtale i trygge omgivelser vil jeg søke å øke din oppmerksomhet på dine tanker, følelser og behov. Mitt fokus er her å støtte deg til økt selvstøtte. Ved å kjenne på å tydeliggjøre det som skjer i deg her og nå kan gi deg ny erkjennelse, innsikt og kontakt med deg selv, og gjøre deg mer oppmerksom på dine muligheter og valg i livet.

VEILEDNING

Veiledning handler ofte om veivalg eller livsvalg. En veiledning vil være å sette fokus på og tydeliggjøre muligheter, og hvilke begrensninger du har satt for deg selv. Videre fokus vil være å se på hvor realistisk og gjennomførbar dine tanker og mål er. Ved nye veivalg kan det oppstå nye behov og utfordringer. Behov for terapi kan også avdekkes. Det er ditt valg om du ønsker terapi.

PARTERAPI

I Parsamtale vil det å sette fokus på hvem dere blir i relasjon til hverandre det sentrale. Gjennom samtale i trygge omgivelser vil jeg søke å øke deres oppmerksomhet på hvordan relasjonen deres uttrykkes i samspillet mellom dere. Dette kan muliggjør  ny insikt og erkjennelse og dermed en mer sunn og meningsfull kontakt mellom deres om par.

- GI MENING TIL LIVET -

MÅTER OG MØTES PÅ

Fysisk oppmøte - Dette innebærer en uforstyrret en-til-en-kontakt i vårt hyggelige terapirom ved Olsrød Park og Level Balance. Fysisk tilstedeværelse gir økt mulighet for nærhet og oppmerksomhet på det som bringes inn. De fleste har størst opplevelse og føler økt trygghet med denne formen for kontakt og samtale. 

 

Videosamtale​ - Dette innebærer samtale via videoskjerm med Gomentor`s videoløsning. Her har det ingen betydning hvor i verden du befinner deg, du kan logge deg på hvor som helst. Jeg har god erfaring med med bruk av videosamtale i hele terapiforløpet, med mennesker både innen- og utenlands. 

 

Walk and Talk - I Tønsberg og Vestfold finnes det mange vakre områder ute i naturen hvor vi kan bevege oss fritt og uforstyrret. Det meste av liv er knyttet til bevegelse - og all bevegelse er relatert til våre sanser. Det å bevege seg ute i naturen kan gi oss økt oppmerksomhet til våre sanser og tilstedeværelse her og nå. 

bottom of page