top of page
Logo Pihl Terapi
Gestalt Psykoterapeut
MNGF

Ingrid Cortner Pihl

Velkommen

NGF_Logo
Logo Pihl Terapi
Gestalt Psykoterapeut
MNGF

Ingrid Cortner Pihl

Velkommen

Logo Pihl Terapi

Ingrid Cortner Pihl

Gestalt Psykoterapeut
MNGF

Velkommen

PARTERAPI

Lever du sammen med en som "alltid" trekker seg unna? Eller er du selv en som trekker deg unna, og opplever den andre som "masete". Kanskje er du den som ser på partneren din som "feil", eller er du den som "alltid" må ofre deg i forholdet? Sammen danner vi ulike måter å være sammen på - enten de sees som hensiktsmessige eller uhensiktsmessige. I Parsamtale vil vi sammen gi oppmerksomhet til reaksjonsmønstre og kontakten dere har, og hvem dere blir i relasjon til hverandre. Relasjonen mellom dere vil gi grunnlag til å utforske kontakten og samspillet mellom dere. I prosessen vil jeg støtte dere på veien og den retningen relasjonen tar - om det viser seg å være slutten eller begynnelsen på veien videre som par. Arbeidet kan synliggjøre behov for individuell terapi, det er deres valg om dere ønsker det.

Logo Pihl Terapi
Gestalt Psykoterapi
Logo Pihl Terapi
Gestalt Psykoterapi
Logo Pihl Terapi
Gestalt Psykoterapi
Logo Pihl Terapi
Logo Pihl Terapi
Kopi av pihl_sort_edited_edited_edited.png
Kopi av pihl_sort_edited_edited_edited.png
PT Original Skjermbilde 2023-11-10 224333.png
PT Original Skjermbilde 2023-11-10 224333.png
Logo Pihl Terapi
Gestalt Psykoterapeut
MNGF

Ingrid Cortner Pihl

Bedriftsnavn Pihl Terapi

Velkommen

Logo Pihl Terapi
PT Skjermbilde 2023-11-13.png
Logo Pihl Terapi
Skjermbilde 2023-11-25 182942.png
Logo Pihl Terapi

Med støtte til selvstøtte

Oppmerksomhet på tanker og følelser for økt erkjennelse og innsikt. 

NGF Logo

- Tid for deg -

Alt vi har er øyeblikket her og nå.

Fortiden er forbi og fremtiden er ennå ikke her - 

Det er virkeligheten

Kopi av pihl_sort_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

JEG HAR

Fysisk oppmøte

Online

Kveldstimer

Hastetime innen 2 dager

_

En pakkeløsning til redusert pris

Gratis forsamtale på tlf (20 min)

TERAPEUTISK SAMTALE

Gjennom samtale i trygge omgivelser kan gi deg et fritt pusterom til å dele det du går å bærer på. Det jeg gjør er å kontakte og utforske dine tanker, følelser og reaksjonsgsmønstre som viser seg i terapirommet. Ved å dele tanker og følelser sammen med meg, kan gi deg økt trygghet til å ta del i og kjenne på det som skjer i deg. Tanken i terapeutisk arbeid er å gi deg selv større plass og rom til å tenke, kjenne og leve slik du ønsker å leve. Terapi er et sorterings- og prossessarbeid, og kan bidra til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser eller traumer. Dette kan gi deg ny erkjennelse og økt kontakt med deg selv. Jeg har taushetsplikt, så det du deler ivaretas trygt hos meg. 

Kjenner du deg ofte?

  • Urolig og engstelig

  • Nedstemt 

  • Fanget i tankekjør

HAR SPESIELL ERFARING MED

Kontroll og Tvang

Depresjon og Angst

Avhengihet

Med støtte til selvstøtte

Oppmerksomhet på tanker og følelser for økt erkjennelse og innsikt. 

NGF Logo

JEG HAR

Fysisk oppmøte

Online

Kveldstimer

Hastetime innen 2 dager

_

En pakkeløsning til redusert pris

Gratis forsamtale på tlf (20 min)

NGF Logo

HVA ER
GESTALT-
TERAPI?

Gestaltterapi er en terapeutisk samtaleform med et helhetlig menneskesyn, grunnlagt på Gestaltpsykologi og Humanistisk psykologi. Den ser på og søker å utforske den gjensidig påvirkningen mellom tanker, følelser og reaksjonsmønstre i relasjon til andre mennesker og omgivelser. Denne utforskingen kan bidra til ny erkjennelse og innsikt om en selv. I ny erkjennelse ligger frihet og økt oppmerksomhet på muligheter og valg i livet. Gestaltterapi er med dette en opplevelse- og prossessorientert psykoterapi.

Gestalt Psykoterapeut Ingrid Cortner Pihl

MIN TILNÆRMING

Vektor Apostrof
Vektor Apostrof

Det som er viktig for meg er å møte deg med en åpen holdning som en likeverdig part, med fokus på støtte til selvstøtte. Som gestaltterapeut har jeg et relasjonelt fokus med en helhetlig tilnærming. Med aktiv utforskende deltakelse er jeg spesielt opptatt av å gi tid, oppmerksomhet til og tydeliggjøre kontakten du har med deg selv med dine tanker, følelser og behov, i relasjon til andre mennesker og situasjoner. Sammen ser vi på hvordan denne kontakten gjensidig påvirker deg til bestemte reaksjonsmønstre og handlinger som dukker opp i terapisituasjonen her og nå. Dette kan gi deg ny erkjennelse og innsikt om deg selv. En stor inspirasjon for meg vil være å følge deg i din egen prosess der skallet avsløres lag for lag, der du gradvis oppnår ny innsikt og kommer inn til kjernen av noe som kjennes helt ekte.

bottom of page