top of page

HVORFOR TERAPI?

Livet kan iblant oppleves for tungt og overveldende. Kanskje sitter du fast og ser ikke helt hvor veien går videre. Når mengden tid og energi du bruker på tanker, følelser og handlinger som hindrer deg i å leve det livet du egentlig ønsker, kan det være behov for å oppsøke samtale eller veiledning. 

EKSEMPLER PÅ UTFORDRINGER KAN VÆRE

 

Om du ikke gjenkjenner deg i noe av det som er nevnt under utfordringer, så går det veldig fint - Du er varmt velkommen uansett hva du har behov for. 

- TId for deg - 

​Nedstemthet og angst

Tankekaos

Opplevelse av stress og lav mestring 

Sorg

Sinne og aggresjon

Tvang og kontroll

Lav selvfølelse og selvtillit 

Forvirring rundt egen identitet

Utfordringer knyttet til mat, vekt og kropp.

Ulike former for avhengighet

Utfordringer i relasjoner 

Fysisk/psykisk vold i nære relasjoner

Å leve med kronisk sykdom/tilstand 

Livshendelser som brudd i relasjoner, sykdom, tap og dødsfall

Eller et ønske om selvutvikling

bottom of page