top of page

HVA ER GESTALTTERAPI?

Gestaltterapi er en samtaleform som ser på sammenhengen mellom dine tanker, følelser og den relasjonen du har med deg selv og dine omgivelser. Den søker å tydeliggjøre dine tanker, følelser og behov for å gi ny erkjennelse og innsikt om deg selv. I ny erkjennelse ligger frihet og økt oppmerksomhet på dine muligheter og valg i livet.

FOKUS I GESTALTTERAPI

 

Oppmerksomhet og kontakt mellom hodet, kroppen og dine sanser. Det vil si at det sitter ikke bare i hodet, dine erfaringer uttrykkes også i kroppen. Denne kontakten sees på som en prosess i deg selv, som også kommer til uttrykk i kontakt med dine omgivelser. I den terapeutiske samtalen søkes det å gi oppmerksomhet til den kontakt som gjensidig utspiller seg i terapirommet. Den terapeutiske samtalen vil å ha fokus på å gi oppmerksomhet til de tanker og følelser du kjenner på, med den hensikt å tydeliggjøre og gi økt klarhet til det som skjer her og nå.  

Å tydeliggjøre uttrykk - Ved å tydeliggjøre og kjenne på tanker, følelser, behov og reaksjonsmønstre som de viser seg i her og nå, kan gi ny erkjennelse og innsikt om deg selv. Dette kan gjøre deg mer oppmerksom på dine muligheter og valg i livet - og dermed bidra til personlig vekst. 

 

Helhet og sammenheng - Gestaltterapi vektlegger begrepet «Helheten utgjør mer enn enkelte av delene». Dette innebærer at tanker som tenkes henger sammen med kroppen som kjenner på og erfarer disse tankene. Med dette påvirkes tanker og følelser hverandre gjensidig. På den måten formes en hel opplevelse med hele deg i den gitte situasjonen du befinner deg i. Det grunnleggende er det å finne mening i din personlige opplevelse, og dette innebærer en opplevelse av helhet og sammenheng i ditt liv. Terapeuten søker å gi oppmerksomhet til sammenhengen mellom dine tanker og hva du kjenner på erfarer i eget liv. 

Her og nå - Det levende liv leves i øyeblikket her og nå via dine sanser. Tanker, vurderinger og følelser som handler om fortiden og fremtiden, kan ta deg bort fra deg selv og her og nå. Det samme kan følelser og erfaringer som kjennes for ubehagelig å kjenne på i øyeblikket. Tanker, tankekjør og bekymringer kan uttrykkes i kroppen i form av ubehag som utmattelse, spenninger, smerter og uro. Ubehag og uro som blir overveldende over tid, omtales gjerne som depresjon og angst og kan eksempelvis bidra til ulike former for avhengighet, tvang og behov for kontroll. Den terapeutiske samtalen vil søke å rette oppmerksomheten din - til hvordan du er tilstede her og nå. 

Å åpent utforske noe, innebærer å våge og gå dypere inn, for å undersøke en situasjon eller erfaring her og nå. Hensikten er å tydeliggjøre og oppnå mer klarhet i forhold til en gitt situasjon eller opplevelse. Den terapeutiske samtalen kan sammen med oppmerksom tilstedeværelse, gjøre bruk av blant annet bilder og visualisering. 

Gjensidighet, likeverd og relasjon - Gestaltterapi bygger på den tro at ny erkjennelse, vekst og utvikling foregår i en gjensidig likeverdig relasjon på en trygg, åpen og utforskende måte. 

HVORFOR TERAPI?

Livet kan iblant oppleves for tungt og overveldende å leve. Kanskje sitter du fast og ser ikke helt hvor veien går videre. Når mengden tid og energi du bruker på tanker, følelser og handlinger som hindrer deg i å leve det livet du egentlig ønsker, kan det være behov for å oppsøke samtale eller veiledning. Eksempler på utfordringer kan være:

bottom of page