HVA ER GESTALTTERAPI?

Gestaltterapi er en samtaleform som ser på sammenhengen mellom dine tanker, følelser og den relasjonen du har med deg selv og dine omgivelser. Den søker å tydeliggjøre dine tanker, følelser og behov for å gi ny erkjennelse og innsikt om deg selv. I ny erkjennelse ligger frihet og økt oppmerksomhet på dine muligheter og valg i livet.

FOKUS I GESTALTTERAPI

 

Oppmerksomhet og kontakt med kroppen og dine sanser - Det sitter ikke bare i hodet, dine erfaringer uttrykkes også i kroppen. I gestaltterapi søkes det å gi oppmerksomhet til det du kjenner på og tydeliggjøre det som skjer i deg her og nå. 

Å tydeliggjøre uttrykk - Å tydeliggjøre og kjenne på tanker, følelser og behov som de viser seg i øyeblikket her og nå kan gi deg ny erkjennelse og innsikt om deg selv. Det kan gjøre deg mer oppmerksom på dine muligheter og valg i livet.

 

Helhet og sammenheng - Gestaltterapi vektlegger begrepet «Helheten utgjør mer enn enkelte av delene». Dette understreker at du erfarer med hele deg i den gitte situasjonen du befinner deg i.  I dette innebærer også behovet for helhet og sammenheng i ditt liv, og et fokus på din personlige opplevelse og erfaring. 

Her og nå - Alt liv leves i øyeblikket her og nå via dine sanser. Tanker, vurderinger og følelser som handler om fortiden eller fremtiden, kan ta deg bort fra deg selv - og her og nå. Den terapeutiske samtalen vil søke å rette oppmerksomheten på din tilstedeværelse - her og nå

Å åpent utforske noe kan innebære å tydeliggjøre en situasjon eller erfaring under samtale ved å gjøre bruk av bilder, visualisering og oppmerksom tilstedeværelse. 

Gjensidighet, likeverd og relasjon - Gestaltterapi bygger på den tro at ny erkjennelse, vekst og utvikling foregår i en gjensidig likeverdig relasjon på en åpen utforskende måte. 

HVORFOR TERAPI?

Livet kan iblant oppleves for tungt og overveldende å leve. Kanskje sitter du fast og ser ikke helt hvor veien går videre. Når mengden tid og energi du bruker på tanker, følelser og handlinger som hindrer deg i å leve det livet du egentlig ønsker, kan det være behov for å oppsøke samtale eller veiledning. Eksempler på utfordringer kan være: