top of page
Logo Pihl Terapi
Gestalt Psykoterapeut
MNGF

Ingrid Cortner Pihl

Bedriftsnavn

Velkommen

Kopi av NGF_Logo-1170_edited_edited_edit

MIDLERTIDIG STENGT

Med støtte til selvstøtte

Oppmerksomhet på tanker og følelser for økt erkjennelse og innsikt. 

NGF_Logo-1170_edited_edited_edited_edite

    TERAPEUTISK SAMTALE

  Jeg tilbyr

    SAMTALE  

VEILEDNING - PARTERAPI​  

Med kort ventetid - Ta direkte kontakt

- Tid for deg -

JEG HAR

Fysisk oppmøte

Online

Kveldstimer

Hastetime innen 2 dager

_

En pakkeløsning til redusert pris

Gratis forsamtale på tlf (20 min)

Kjenner du deg ofte?

  • Urolig og engstelig

  • Nedstemt 

  • Fanget i tankekjør

NGF_Logo-1170_edited_edited_edited_edite

HVA ER
GESTALT-
TERAPI?

Gestaltterapi er en terapeutisk samtaleform med et helhetlig menneskesyn, grunnlagt på Gestaltpsykologi og Humanistisk psykologi. Den ser på og søker å utforske den gjensidig påvirkningen mellom tanker, følelser og reaksjonsmønstre i relasjon til andre mennesker og omgivelser. Denne utforskingen kan bidra til ny erkjennelse og innsikt om en selv. I ny erkjennelse ligger frihet og økt oppmerksomhet på muligheter og valg i livet. Gestaltterapi er med dette en opplevelse- og prossessorientert psykoterapi.

Gestalt Psykoterapeut Ingrid Cortner Pihl

MIN TILNÆRMING

2023-7 Vektor Apostrof_edited_edited_edi
2023-7 Vektor Apostrof_edited_edited_edi

Det som er viktig for meg er å møte deg med en åpen holdning som en likeverdig part, med fokus på støtte til selvstøtte. Som gestaltterapeut har jeg et relasjonelt fokus med en helhetlig tilnærming. Med aktiv utforskende deltakelse er jeg spesielt opptatt av å gi tid, oppmerksomhet til og tydeliggjøre kontakten du har med deg selv med dine tanker, følelser og behov, i relasjon til andre mennesker og situasjoner. Sammen ser vi på hvordan denne kontakten gjensidig påvirker deg til bestemte reaksjonsmønstre og handlinger som dukker opp i terapisituasjonen her og nå. Dette kan gi deg ny erkjennelse og innsikt om deg selv. En stor inspirasjon for meg vil være å følge deg i din egen prosess der skallet avsløres lag for lag, der du gradvis oppnår ny innsikt og kommer inn til kjernen av noe som kjennes helt ekte.

bottom of page